Hell Is A Dancefloor (Brooklyn Bounce)

Tonight, hell is a dance floor And we are the devils Hell is a dancefloor Tonight, this dancefloor is hell And we are the devils I wanna see you dance, and this is hell Tonight, this dancefloor is hell Hell is a dancefloor Tonight, hell is a dancefloor, is a dancefloor Hell is a dancefloor Hell, hell is a dancefloor Hell is a dancefloor