Matikář - naučíme matematiku. Každého.

And I Say (A.R. Kane)

And i say don't go away you want me you need me and i say don't go away And i say don't go away you want me you need me and i say don't go away