Binance

Chtíc Aby Spal (4TET)

Chtíc aby spal, tak zpívala synáčkovi, Matka, jenž ponocovala miláčkovi, Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh Dřímej , to matky žádost je, holubičko, V tobě se duše raduje. Ó, perličko! Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, Velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.