Binance

Prstýnek (4TET)

Prstýnek něžný dala mi, teď leží na mé dlani, krátké to bylo setkání, navždycky odešla mi. Jsme proti lásce bezbranní, když pod hvězdami raní, prstýnek něžný dala mi, teď leží na mé dlani, ó jé, prstýnek něžný dala mi, teď leží na mé dlani. Láska je žár i hořký chlad, teskní muž na měsíci, zaduněl hvězdný vodopád, viděl jsem létavici. Prý člověk má si něco přát, když hvězda k zemi padá, padá, aby tak jako mám tě rád, měla i tys mne ráda, ó jé, aby tak jako mám tě rád, měla i tys mne ráda, ráda, ráda, ráda, ráda.