Binance

Singin' In The Rain (4TET)

Jako déšť, jako on, Za to daj mi, milión Tak zpívat jako déšť a tančit jako on co já bych za to dal kapitál milión ať smáčí mi šat mám déšť víc než rád chci dál jako v snách tančit s ním Potím se! Ať nejsom promoklí Naprší do roklí a když už jdete spát buší vám do fasád a já kéž jen kéž dál prosím o totéž ať zpívám a tančím jak ten déšť