Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Nádej (Espé)

G Spievam o túžbach, C9 ktoré každý z nás má, D/F# C9 nik ich neprekoná. Spievam o láske, ktorú každý hľadá, nik jej neodolá. Spievam, že nádej je vždy ťažké nájsť a potom v nej rásť. Keď ju raz nájdeš, nechceš stratiť jej čas, nevládzeš ďalej... Sám, nechcem nikdy stáť sám bez Teba, Ježiš môj priateľ – Boh. Našiel som ju. Stojím v nej. Kráčam v nádeji tak hmlistej. Našiel som ju. Stojím v nej. Bojím sa, že nevie, je to o nej