Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

On mi slobodu dal (Espé)

G D e 1. /: Vstávam (vstávam) a moje vnútro volá Jeho chválu C (Jeho chválu), náš Pán a Kráľ. G D e Slávu (slávu) a mohutný majestát pre Kráľa (pre Kráľa), C Kráľa slávy túžim vzdať. :/ G D e C D A G D e C D A Každé srdce dnes k Tebe sa skloní, každý uvidí, si tu prítomný! G D e R: /: Tak volajme, spolu spievajme, nech celý svet vie, C G D e C On zachránil nás. Hlásajme, spolu zvolajme: „Ježiš je Pán!“ :/ G D e C: A On mi slobodu dal, On ti slobodu dal. C G D e C On mi slobodu dal, On ti slobodu dal. On nám slobodu dal. G D e On mi slobodu dal (On mi slobodu dal), On ti slobodu dal (On ti slobodu C G D e dal). On mi slobodu dal, On ti slobodu dal. On nám slobodu dal. C G D e C G On mi slobodu, On mi slobodu dal. G R: + On mi slobodu dal!