Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Príjmite moc (Espé)

Ami G/H C F C F G všetky národy Zeme, teba chváliť spolu chceme Keď si blízko jasáme, svedčiť máme až po sám kraj Zeme C Ami F G aleluja aleluja Príjmite moc ducha svätého C Ami F G AmiG/HCAmiG/HC Aleluja aleluja príjmite moc staňte sa svetlom sveta.,,,, Keď volá nás Duch Svätý vravieť áno tvojej vôli Svedčíme tak naveky o tvojej láske a veľkej milosti Aleluja aleluja príjmite moc Ducha Svätého Aleluja aleluja príjmite moc staňte sa svetlom sveta F/A G/H C Baránok velebím ťa Svätý pán velebím ťa Živý chlieb velebím ťa Emanuel velebím ťa Baránok velebím ťa Svätý pán velebím ťa Živý chlieb velebím ťa Emanuel F G Našou piesňou nech znie Ami F Dmi F G aleluja aleluja príjmite moc Ducha Svätého C Ami F G F GC Aleluja aleluja príjmite moc staňte sa svetlom sveta ,