Povodeň (Fešáci)

G Emi C D Když jsem byl ještě malej a můj děda ještě žil G Emi C D každý večer ke mně chodil a než mě k spánku uložil C Emi C Emi Příběhy vyprávěl a já po létech zas C Emi někdy v noci jako bych slyšel C D v šeru jeho vzácný hlas: G Emi C D 1. Teď mně, kloučku můj, dobře posloucej co ti tu povídám G Emi C D tenhle den sice vítr dávno svál, ale já na něj vzpomínám C Emi C Emi I nebe bylo jak lem a všude zvláštní klid C Emi C D a najednou byla tma a v té tmě psy začali vít G C D |: Bouře zlá přichází :| G D 2. Z potoků se řeky staly, spojili se v hroznej proud C Emi co jim v cesté stálo braly, viděl jsem i domy plout C G C D a pak náhle slunce z mraků ukázalo tvář, tu svou zlatou tvář. G C D |: Nový den nám vychází :| G Emi C D 3. Na polích a loukách všude byla vodní pláň G Emi C D Tam kde dřívě stromy stály zůstala jen pustá stráň. C Emi C Emi Domy zborcené, lidé na střechách C Emi C D a vyvrácené ploty, které pluly na vlnách. G Emi C D 4. Večer, když bylo po všem a mohlo se dolů slézt G Emi C D a na zemi potom hledat kudy mohli cesty vést C Emi C Emi Stezkou jedinou každý k dolu uháněl C Emi C D odkud starý zvon zoufale o pomoc vyzváněl G C D |: Tichý pláč zněl :| G D 5. Bylo jich tam tenkrát dolů uvězněných šest C Emi a všem, co tam kolem stáli se mlčky stisla pěst C G Vidím to jak včera, jak je k hrobům provází C D a starý den odchází G C D |: Byl to dlouhý den:| 3x