Binance

The Lost Lamb (Abigail Washburn)

Zai na yaoyuan de guxiang In that far distant land I call home Wo shiluo liao yi ge gulao de meng I lost the ancient dream Yi ge youshang de meng A sorrowful dream Zai na yangyu wo de difang In that place that raised me Wo fenbian buliao muse he chenguang I cannot discern the growing shadows of dusk and (first light) the first faint rays of the morning sun Wo yanjuanliao chenmo he sixiang I’ve wearied in the silence and searching Feng nanchui you zhuanxiang beifang Wind blows south and turns again north Jianghe ben hai, hai que bu zhang River flows to the sea, yet the sea does not rise Wo xin manliao choucheng My heart is filled with melancholy Yu lai you shi qing bu jiuchang The rains come, clear skies will follow soon Fuzu tianbuman linghun de kewang Even fortune and good blessings cannot quench the soul’s thirst Zhihui dangbukai yongsheng de shuangjiang Wisdom cannot relieve us our eternal lot Wo, Wo shi Yi zhi Mitu de gaoyang I am a lost lamb Shei neng ying wo zouchu mimang Who will lead me from this haze? Nar you wo chongsheng de xiwang What will bring me hope again? O, muyangren ah. Oh, shepherd Ni zai hefang? Where are you?