Binance

Cheese (The Moldy Peaches)

Where'd the cheese go? Where's the cheese gone? Where the cheese be? Where be my cheese? Inside, Inside, Inside, Inside, Inside, Inside, Inside, Inside Who took the cheese? Who has the cheese? Who's got the cheese? Where's all the cheese? Inside, Inside, Inside, Inside, Inside, Inside, Inside The insider, that's who took the cheese The insider, that's where the cheese be.