Binance

Dolores (Heiden)

Její tvář vidí kdo naposled usnou Oči jim zavírá když po květech voní Na nic se neptá, nezmizí s modlitbou Na nářek neslyší, jakkoli tichý Zdrávas, Maria, milosti plná Pán s tebou požehnaná plod života tvého, Ježíš Svatá Maria, Matko Boží pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší Amen