Matikář - naučíme matematiku. Každého.

When Shall I Be Free? (Shpongle)

When shall I be free? When I shall cease to be. No more I, but we... In perfect harmony.