Matikář - naučíme matematiku. Každého.

I Hate Emo (Left Alone)

I hate emo They look like girls And smell like caca I hate emo They look like girls And sound like caca Yes I do And if I had a gun I would shoot you too