Na co, moja, myslíš (Bokomara)

Dmi G C 1. Na co, moja, myslíš, když sa na mňa díváš, Ami Dmi Bmaj7 C Dmi že ty pořád pláčeš, slzenky ukrýváš. 2. Myslím, kudy chodím, myslet nepřestanu, že ty v poli padneš, samotná zostanu. 3. Mamka moja říká: dřív, než slunko zande, ať ťa nevzpomínám, galána mi nande. 4. Jestli ty sa vydáš, veznu k sobě zrána, na slámu položím dcerku kapitána. 5. Ten sa teho dozví, lítý boj požene, až mi mou hlavičku [: kulička prožene ... :]