O Anděle (Bokomara)

G D C G 1. Tři čtvrti na červen, víc asi nebylo, D C G ač vítr nefoukal, žito se vlnilo, D C G přálo nám počasí, tak jsme to viděli, D F C G na mezi hrála si Anděla s anděli. Emi C G D R: Na božích mlýnech tuhle píseň melu, Emi C Cmi7 D C G klidně mě vynech, dělám to pro Andělu bez andělů. 2. Dvě nohy nad křídly, andělem přibitá, Andělo v obilí, Bůh ti to spočítá, když pán Bůh zacinká, blýskne a zahřmí se, chvilinka malinká, a anděl stratí se. R: 3. Je brzo k snídani a pozdě k večeři, měsíc tě poraní, nikdo ti nevěří, možná, že na lukách potkáte Andělu, ve vlasech zlatý prach z peříček andělů.