Pět lilií (Bokomara)

Emi D A C D Emi 1. Bláhová, zmámená rytířem erbu s lilií, D A C D Emi lásku tvou skrýt mohou teď šaty, co však za pár dní, G/F# G Ami D Emi a hřích, ten se vymítá pranýřem, kládou na nohou, D A C D Emi déšť a sníh chátra uvítá - to Kristus brečí nad ubohou, Emi A D Emi D Emi zmáčená, ztrápená, vyhnaná od klášterních bran, A D Emi D Emi stojíš jako puklej džbán a nebesa jsou dokořán. Emi D G Ami C D Emi R: Hříchem lásku zvou a plivnou, když je poprosíš, D G Ami C D Ami D září býk a štír, možná, že hvězd se doprosíš, Emi D G Ami C D Emi hříšnou lásku svou v horečkách stěží donosíš, D G Ami C D Ami D Ami D září býk a štír, vedou tě cestou do polí. Emi D A C D Emi 2. Život v ní zkamení a rosa už ji nestudí, G/F# G Ami C D Emi anděl s ní v trávě spí a sotva už ji probudí, A D Emi D Emi lásko má, místo znám, kde vyrostlo pět lilií, A D Emi D Emi nebesům moh' se rovnat svět, květy to místo zakryjí. R: