Zabití krys (Písničky z muzikálů)

Otevři se, bráno hvězd a přijmi můj dar zpátky do své náruče, tak činím z vůle moci, jež mi byla propůjčena.