Binance

Johny američan (Ostatní)

1) Žes' byl Johny američan, a to něco znamená, hnals' japonce od Guadálu, teď nadešla chvíle tvá. 2) Socha svobody marně nemá, svou pěst k nebi vztyčenou, symbolem je vlajky hvězdné, Americe svobodou. 3) Třeskl výstřel nad Guadálem, smrt vojáka provází, vede ho až k bojové vřavě, vede ho až k vítěství. 4) Doma pláče stará máti, tys' jediný její syn, na poslední cestě tvojí, provází tě sochy stín. 5) Jako správnej američan, víš co socha znamená, svoboda je pro každého, kdo má svoji zemi rád. 6) Ten kdo sloužil v US armě, ať je živ a nebo pad, ať byl Joe a nebo Jimmy, Ameriku měl vždy rád.