Binance

Tydlitát (Ostatní)

C G7 1) Tydlitát měl na Žižkově z nouze dvě děti, C on byl pokrejvač,to račte věděti F a k tomu měl přidávače Tondu Bureše G7 C a ten mu přidával na střeše. 2) Tydlitátová si táty tůze hleděla, že je ferina,to dobře věděla. A proto mu říkávala,heleď Vojtěchu, když máš v bedně nelez na střechu. 3) Jednou takhle spravovali střechu radnice, když tu Tydlitát,ta moudrá palice, ve snaze,by dokončili denní seriál, poslal Tondu pro materiál. 4) Jede Tonda s materiálem,jede věru rád, tlačí dvojkolák dolů z Vinohrad a když přijel pod radnici zařval na střechu, tak jsem tu s tím vápnem Vojtěchu. 5) Ve Vojtěchovi toho času múza bujela, když tu pojednou mu noha ujela. Ve chvíli,když duševní se dočkal potěchy, kouká jak se nese ze střechy. 6) Letí dolů,letí ladně,zrovna jak ten pták. pod sebou vidí vlastní dvoukolák. na něm sedí Tonda Bureš nemaje tuchu, co se na něj řítí ze vzduchu. 7) To jste lidi neviděli,páni,to byl pád, když se za Tondou rozplác' Tydlitát. A než stačil Tonda zařvat,tak už ve spěchu kouká jak se nese na střechu. 8) Přistál rovnou za komínem,honem se ho chyt, při tom zavadil nohou o škopík. Škopíček se zapotácel,Tonda po něm sáh', ale ten už mizí v hlubinách. 9) Vojtěch právě leze z vápna a je věru rád, díky Tondovi,že přežil ten pád. Už se těšil,jak to spolu večer oslaví, když ho škopek bacil do hlavy. 10) Čty-ři pá-ry vra-nejch ko-ní je-dou přes Žiž-kov, ve-zou Voj-tě-cha rov-nou na kr-chov. A že měl Tonda kamaráda doopravdy rád, vzal si vdovu s firmou Tydlitát.