Binance

Maria (Filmové melodie)

Emi 1. Máš v duši píseň andělských zvonů, Hmi C D máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů. Emi Máš v sobě sílu, po které se touží, Hmi C D máš v sobě naději, pro ty, kdo se souží. Emi C R: Maria, s tebou Maria, D G D království lásky se otvírá, Emi C Maria, s tebou Maria, D Emi království lásky se otvírá. 2. Máš v duši příslib nebeského štěstí, máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí, máš v sobě lásku, pro ty, kdo tě hledají, máš v sobě lásku, pro ty, kdo tě volají. R: 3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň, kytice veršů, nejkrásnějších květů, patří tobě, Maria, Božímu světu. R: