Binance

Národ veselých četníků (Filmové melodie)

C My jsme ten národ veselých četníků, G kdo má rád nás, ten vítán je nám vždy. C Ve dne v noci, podle zákoníku, D G v službu spějem, ať leje a hřmí. R: F G C Bratři drazí, dobrou shodu mějme, G C paže k paži pomáhejme všem. F G C Sláva nazdar si zapějme, F G C čest je nám být četníkem. I když nám mnohé těžké dali břímě, snášíme vše, trpěliví jsme. Svůj život vždycky pro stát nasadíme, když nás zákon k zakročení zve. R: Zvedněm pohár, drazí kamarádi, připijeme si, to vše usmíří. Nadevše se mějme rádi, z čísla jedna až čtyři. R: My jsme ten národ veselých četníků, kdo má rád nás, ten vítán je nám vždy. Ve dne v noci, podle zákoníku, v službu spějem, ať leje a hřmí.