Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Paměť stromů (Bedřich Ludvík)

Dmi F Být jako on C Gmi Nemyslet na dějiny Dmi F Být jako on C Gmi Dmi Jen vrůstat do krajiny. Prorůstat zem A do hlubin se nořit Dát trávě stín A své nebe si stvořit. F C Gmi Tam v korunách se člověku dech zatají F C Gmi Tam v korunách se člověk a strom potkají F C Gmi Tam v korunách má člověk nebe na dosah F C Gmi Tam v korunách tam člověk ztrácí z času strach! Člověk a strom Dvě bytosti, dva světy Člověk a strom Dvě rozdílné paměti Mohutný kmen Je pevnost proti času Obejmi jej A strom ti dá svou spásu. Tam v korunách se člověku dech zatají Tam v korunách se člověk a strom potkají Tam v korunách má člověk nebe na dosah Tam v korunách tam člověk ztrácí z času strach!