Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Uprostred (Písničky k táboráku)

Emi Ami C 1. Uprostred krokov, v ktorých na seba sa čaká, Emi G F# uprostred slov, ktoré mi dávno splývajú, Emi Ami C uprostred hry, čo bez konca vždy pokračuje niekam, Emi G F# Emi G F# uprostred budov, ktoré časom menia fasádu. 2. Uprostred davu, ktorý sa tlačí k východu, uprostred otázok, po ktorých chceme vedieť, čo sa chystá, uprostred odpovedí, ktoré op�ť k otázkam povedú, uprostred čakania na ďalšie biele miesta. Ami C Hmi R: Uprostred �udí, ktorí idú mlčky po chodníku, Ami F C E zdá sa mi neskutočné, ako kráčam sám, Ami C Hmi kričím len preto, aby prerušil som ticho, Ami F C E a potom vychripeným hlasom dni v týždni počítam. 3. Uprostred lásky, čo mizne pri poh�ade zblízka, uprostred dohadov po šiestej časti seriálu, uprostred svetiel, ktoré žiaria od sídliska, uprostred nepokoja, ktorý prerastá nám cez hlavu. 4. Uprostred cesty, keď už nie je času pozrieť nasp�ť, uprostred konca, ktorý začne, keď rozsvieti sa v kine, uprostred h�adania, keď zlyháva nám pam�ť, uprostred zm�tku, v ktorom deň pomalu plynie. R: