Nekejvej (David Michal)

Nekejvej nikdy dřív než si řádně promyslíš co všechno to znamená a s úvahou svou nespěchej hlavně sám se nezeptej co může se stát.Nekejvej špatně se couvá i když se to všem který znáš lehký zdá.Nekejvej špatně se couvá už proto si sám pozor dřív musíš dát.Nekejvej na všechno nejdřív zloušej vyslechnout co papače šeptají i když se ti zdá že už víš a že spravně rozumíš tak moc nespěchej.nekejvej moc špatně couvá i když se to všem který znáš lehký zdá nekejvej špatně se couvá už proto si sám pozor dřív musíš dát.Moc špatně se couvá i když se to všem který znáš lehký zdá.Nekejvej špatně couvá už proto si sám pozor dřív musíš dát.Špatně se couvá i když se to všem který znáš lehký zdá.Nekejvej špatně se couvá už proto si sám pozor dřív musíš dát.