Binance

Modlitba za vodu (Hradišťan)

kapo III - orig. G moll D H7 1. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu Emi C H7 má starodávná milá, starodávná milá, Ami H7 kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička C a poutníci skláněli se nad hladinou, H7 aby se napili z dlaní. D H7 Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, Emi D C voda si na to vzpomíná, voda je krásná, H7 voda má, voda má, voda má. Emi D R: Voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy, C H7 voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má. C Chraňte tu vodu Ami H7 a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd D H7 a přiveďte k té vodě koníčka, Emi C přiveďte koně vraného jak tma, H7 voda je smutná, voda má, voda má. R: Voda má, voda má, voda má, voda rozcuchané vlasy ... A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek ... 2. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má. R: Voda má, voda má popelem posypané vlasy... Voda si na nás stýská. Voda má, voda má, voda má rozpuštěné vlasy...