Přetvoření (Forrest Jump)

Tak dokaž svou víru, že patříš sem mezi nás, vplížit se podoben štíru, rychle ať rozpraská vaz. Sám chci svojí cti jméno dát, slov se vyvarovat, s vlastní smrtí zas vstát. Sám chci svoji tvář smíchem obdarovat, stvořit bez čelem vzad další z krvavých dat. Odmítám tvůj dluh. Odmítám. Tvůj Bůh nikdy neznal slova pravda a lež, ani zabít je běž, nechtějí to, co ty chceš. Sám vzal´s do svých rukou, že to ty všechno smíš. Já chtěl jen rozbít tu mříž, noc v den nepřetvoříš. No tak poslechni víru, vždyť přece chceš mezi nás, není mučedníků v míru, stiskneš tu spoušť na rozkaz. Já zkřížil tvou cestu, teď odcházím, na hliněným prámu odrazím. Protější břeh – ten už cítím, nevidím pod chladným dnem svůj bledý stín. Odcházím, já odcházím. Sám dobře víš, že jsi jen vyslancem gest, že jde o proradnou lest, o to, kdo nechá se svést. Sám víš, že svou vůlí nikdy nezvedneš štít, teď víš jen to, že chceš chtít, tak zbývá smrti vstříc jít. Já zkřížil tvou cestu … Odmítám …