Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Přetvoření (Forrest Jump)

Tak dokaž svou víru, že patříš sem mezi nás, vplížit se podoben štíru, rychle ať rozpraská vaz. Sám chci svojí cti jméno dát, slov se vyvarovat, s vlastní smrtí zas vstát. Sám chci svoji tvář smíchem obdarovat, stvořit bez čelem vzad další z krvavých dat. Odmítám tvůj dluh. Odmítám. Tvůj Bůh nikdy neznal slova pravda a lež, ani zabít je běž, nechtějí to, co ty chceš. Sám vzal´s do svých rukou, že to ty všechno smíš. Já chtěl jen rozbít tu mříž, noc v den nepřetvoříš. No tak poslechni víru, vždyť přece chceš mezi nás, není mučedníků v míru, stiskneš tu spoušť na rozkaz. Já zkřížil tvou cestu, teď odcházím, na hliněným prámu odrazím. Protější břeh – ten už cítím, nevidím pod chladným dnem svůj bledý stín. Odcházím, já odcházím. Sám dobře víš, že jsi jen vyslancem gest, že jde o proradnou lest, o to, kdo nechá se svést. Sám víš, že svou vůlí nikdy nezvedneš štít, teď víš jen to, že chceš chtít, tak zbývá smrti vstříc jít. Já zkřížil tvou cestu … Odmítám …