Ten náš raj (Bezdeda Tomáš)

Keď ťa svet, chce zložiť tak sa bráň A hore ruku daj a ukáž päsť a keď ťa chcú zložiť snáď na kolená Tak ruku hore daj a ukáž päsť Za nič nepredám ani kúsok seba O to chcem sa biť s tými, čo vziať nám chcú Ten náš raj, ten náš raj Čistú lásku v hlave maj Chcú nám vziať, ten náš raj Preto lásku v hlave maj A keď máš ísť tam, kam nohy nechcú ísť tak ruku hore daj a ukáž päsť A keď máš žiť tak, ako v Zoo, tak sa bráň a ruku hore daj a ukáž päsť A nechoď späť, aj keby chcel to celý svet no tak ruku hore daj a ukáž smer Ak je ti fajn, nech sa zblázni celý svet no tak si ho bráň, ten svoj raj Za nič nepredám ani kúsok seba O to chcem sa biť s tými, čo vziať nám chcú Ten náš raj...