Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Až doslúžim (Mašek Martin)

C Ami Dmi G 1. Až doslúžim, chcem do zberu, tak sa mi to javí, C Ami Dmi G spolu s kôpkou papieru, hoci budem zdravý, Dmi G C Ami hoci budem plný síl a vážiť iba do sto kíl, C G# G C G7 G až doslúžim, chcem do zberu. 2. Až doslúžim, chcem do zberu so spevom na perách, znej moja pieseň veselá, už stojím vo dverách, pozrite sa na Martina - to je druhotná surovina, doslúžil - šiel do zberu. 3. Až doslúžiš, choď do zberu druhotných surovín, neskúšaj sa obesiť a nepúšťaj si plyn, sú tu lepšie perspektívy, aj po smrti večne živý, až doslúžiš, choď do zberu. 4. Až doslúžiš, choď do zberu druhotných surovín, prežiješ pár krásnych liet a zopár krásnych zím, tanči a spievaj od radosti, tu nezáleží na akosti, až doslúžiš, choď do zberu. 5. Až doslúžime, chceme do zberu všetci spoločne, aby sme tu netrčali len tak, zbytočne, aby nám nebolo clivo, spolu s celým kolektívom, až doslúžime, chceme do zberu.