Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Redukovaný dialóg (Mašek Martin)

Ami Dmi Ami E7 1. Na dverách nápis "Vstup povolený", Ami Dmi Ami E7 vyvalím oči, som prekvapený, Dmi G C E7 keď stisnem kuučku, však zamknuté je, Ami Dmi Ami E7 Ami E7 Ami tak potichúčku a bez nádeje do kuúčovej dierky pozerám. 2. Maličkým otvorom, fragmentom diery oko na mňa civí z druhej strany dverí, zašeptám:"Hej, vy tam," a oko zamrká mi, potom sa opýtam, či sme sami a kde je dnu a kde je von. 3. Na svojej strane každý si stojí, nie sme si cudzí a nie sme svoji, každý si myslí za seba slová, chvíuu sa smeje, potom sa schová a z dierky vanie prievan. 4. Podivný dialóg z oka do oka, ťažko je uveriť a uahko robiť otroka, len nápis hlása a oko mrká, Ami E Ami6 čo všetko dá sa spraviť pre človeka.