Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Jdu (Nestíháme)

R: E A O kořeny zakopávám, E H mlhou razím cestu svou, C#mi A z meze na mez, kroky nepočítám, E H E tu pozadu, tu po kolenou. 1. Pokořený, ochočený, lžiplný a láskyprost, takových slov pro mě není, takových mám docela dost. R: O kořeny zakopávám... 2. Okořenit obyčejné, zapomenutému vrátit hlas, růží nadat beznadějné, zla synům zlámat vaz. R: O kořeny zakopávám... 3. Oči ženy, potoku šum, hudby zvuk a ohně svit, dřevěný plot, kamenný dům a um být tím, který dovede být. R: O kořeny zakopávám, mlhou razím cestu svou, z meze na mez, kroky nepočítám, tu pozadu, tu po kolenou J D U !