Diery (Jednofázové Kvasenie)

C F C Keď som chodil do školy, C G keď som už bol štvrták, C F C vŕtalo mi čosi v hlave, C G C zlomilo si vrták. Predtým mi však stihlo spraviť do pamäti diery. Už pesničku nedokončím, zabudol som miery. (Totiž - kam mieri...)