Binance

Stracená láska (Zdenmajstr)

D4 G Já znám tě už od první přídy, Emi Ami žačaly jsme číst a opisovat od Lídy. D4 G Psaly jsme spolu, první písemný test, Emi Ami měly jsem spočítat, kolik je na obloze hvězd. R: D4 Ami Srdce mé patří jen tobě, nedá se couvnout spět. G Ami Vim že patříme k sobě, ale tvímu klukovy je dvacet pět.