Můj hrob je moře (Žraloci Chocerady)

Emi Ami 1. Naposled napil se námořník, H7 Emi siréna přístavem zní. Ami Naposled zlíbal rety dívčiny H7 Emi polibkem posledním. Ami Poplujem´ děvčátko daleko, Emi H7 kde Jižní kříž se valí tmou, Emi Ami kde dravé vlny šeptají H7 E děsivou píseň svou. H7 E R.: Můj hrob je moře, má rakev je loď, E7 A E H7 má milá ve vzpomínkách stále se mnou choď. E A Ami /: Kdybych se nevrátil, tak milá zříš, E H7 E že nad mým hrobem září Jižní kříž. :/ Emi 2. Tři roky pluje dál námořník, nespatřil Jižní kříž a dravé vlny ženou ho k záhubě blíž a blíž. Siréna volá noční temnotou, skučí jak poraněnej pes a nocí temnou zaznívá děsivé SOS. R.: Můj hrob je moře...