Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Den přeslavný (vánoční koledy)

ZAČÁTEK BUBNOVÁNÍ ? PŘEDEHRA HOUSLE + FLÉTNY CELÁ SLOKA Emi D G D G DEN PŘESLAVNÝ JEST K NÁM PŘIŠEL Emi D G D G V NĚMŽ MÁ BÝTI KAŽDÝ VESEL D G D Ami7 H7 RADUJME SE, VESELME SE Emi D H7 Emi V TOMTO NOVÉM ROCE Emi D G D G ABYSME K VÁM ZA ROK PŘIŠLI Emi D G D G A VÁS VE ZDRAVÍ ZAS NAŠLI D G D Ami7 H7 RADUJME SE, VESELME SE Emi D H7 Emi V TOMTO NOVÉM ROCE Emi D G D G POBUDEM VESELÍ SPOLU Emi D G D G PŘIPIJEM JEDEN DRUHÉMU D G D Ami7 H7 PIVA, VÍNA, PÁLENÉHO Emi D H7 Emi NA ZDRAVÍ DRUHÉHO MEZIHRA CELÁ SLOKA Emi D G D G DEN PŘESLAVNÝ JEST K NÁM PŘIŠEL Emi D G D G V NĚMŽ MÁ BÝTI KAŽDÝ VESEL D G D Ami7 H7 RADUJME SE, VESELME SE Emi D H7 E V TOMTO NOVÉM ROCE ?V TOMTO NOVÉM ROCE? ZPOMALIT