Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Jak jsi krásné, neviňátko (vánoční koledy)

G D7 G D7 G Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. G C G D7 G Před tebou padáme,dary své skládáme. Já ti nesu dvě kožičky,by zahřály tvé nožičky, já zas trochu mlíčka,by kvetla tvá líčka. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti,libě žertovati. A co my ti nuzní dáme, darovat ti co nemáme, my ti zadudáme,písně zazpíváme. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud se rozléhajú slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.