Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Narodil se Kristus Pán (vánoční koledy)

C D G C G D G Narodil se Kristus Pán, veselme se, G G7 C G C F C G7 C z růže kvítek vykvet nám, radujme se. R. C G C G C Z života čistého, z rodu královského, F Dmi C Dmi C G7 C nám,nám narodil se. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest,radujme se. R. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzít Bůh na se,radujme se. R. Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen,radujme se. R.