Píseň pro prázdný sál (Bobek Pavel)

G D Emi Ami C Znal jsem jeden hlas, který byl pro mě hlas Emi D a ještě něco mnohem víc G D Emi Ami Zněl všedně Já však dodnes vím, že chtěl jsem vždycky zpívat s ním Emi C D snažil jsem se chápat co chce říct Emi Ami Ten zpěvák jenž už leží v hrobě Emi Ami byl z nejslavnějších ve své době C G/h Ami C D každý jeho jméno znal a kdekdo tvrdil že je král G D Emi Dnes už dávno v zapomění pad Ami C vždyť takový je věcí řád G D Emi však Já se prvně přestal smát C D G v ten den kdy vstoupil král Ref. G C G D On dál hrál jen pro prázdný sál G C G D a zpíval že vždy míval všechno co si kdy přál G C G D neměl žádný spěch hnát se kam vítr vál Emi A7 jenom opuštěných písní se bál Emi D D4 D D2 D opuštěných písní se bál G Ami C Ami Osumnáct nám bylo let my mysleli, že známe svět Emi D a zatím svět nás nechtěl znát G D Emi Ami C my věřili jsme v Rock' n' roll a jenom on byl pro nás vzor Emi A7 D a ten kdo netančil musel zpívat nebo hrát Emi D My nevěděli kdo byl Brooks Emi D a jak dlouho musí cedr růst C G/h Ami C D a kde je velký vůz, ale každý znal Rhythm and Blues G D Emi Byli jsme velký indiánský kmen Ami C a on byl náčelníkem v něm G D Emi C D F C G D ale z toho všeho zbyl jen sen v ten den kdy vstoupil král Ref. On dál hrál... A potom každý na svou vlastní pěst se brodil blátem velkoměst a hledal svojí vlastní tvář Když jsme znovu dali sraz měl leckdo z nás už šedý vlas a kdejaký ten idol ztratil zář A leckdo z nás už začal pít a někdo měl už navždy klid a jiný se vzdal jenom ta hudba hrála dál Však na sedadla sedal prach a z opony čpěl plísně pach a všude vládl divný strach v ten den kdy vstoupil král Ref. On dál hrál... Pak každý z nás svou roli hrál, někdo víc dával jiný bral ale nikdo nechtěl spokojit se s málem Každý zkoušel jinou lest v té generaci velkých gest aby jak on byl jednou Rock' n' rollu králem A v divadle už čekal dav pět tisíc těl a dvacet hlav když náhle došla zpráva, že král se trůnu vzdává A jako když příval řeky strhne břeh tak najednou měl každý spěch jen hudbě náhle došel dech v ten den kdy vstoupil král Ref. On dál hrál... Světla začla rudě žnout, pak vůbec zhasla došel proud zdálo se, že svět se stmívá Každý kdo zůstal jaksi ztich jen zcela vzadu někdo kých když v tom zaslechli jsme, že kdosi tiše zpívá Pak zazněl gong a vešel král svým podpatkem všem rytmus dal kdo neznal ten beat ten mohl klidně domů jít My nevěděli kdy začal hrát zda máme plakat či se smát ale nad vším nám padl chlad v ten den kdy vstoupil král R. Dál hrál... Na pozdrav nám všem krátce kýv a řek vše je jiné nežli dřív a nač se proto vzdávat My všichni ušli svůj snad díl a cesta je lepší nežli cíl a Rock' n' roll je větší nežli sláva Pak dveře klapli ztichnul sál kdosi řek ať žije král a všichni začli zpívat už nebylo co skrývat A zmizel sníh a zmizel mráz a zmizel prostor a zmizel čas a my všichni náhle našli hlas v ten den kdy vstoupil král Ref. On dál... 2x C D G jenom opuštěných písní se bál