Pojď stoupat jak dým (Bobek Pavel)

G C : Pojď stoupat jak dým, D G C G až tam, kam jen ptáci mohou : D Plout po nebi jen, G výškou být opojen D jen své sny si můžeš vzít G C G tam kde vládne mír a klid. Pojď. Plout po nebi jen, výškou být opojen jako dým z mé dýmky nebem pluj za sebou nech zemi a smutek svůj. Pojď