Cesta mořem (K. T. O.)

D Emi Cesta mořem cesta toula vá A7 D námořník svou lásku rozdá vá, F#mi Emi kdo chce s námi kolem světa plout, A7 D ten na lásku si nesmí vzpome nout Emi a když vítr plachty napí ná A D moře nám svou píseň zazpí vá. D F#mi A R: Až zas poplu jem v širou dál, G Gmi D kdo z Vás by se jen hoši bál, D7 G nikdo z nás cest dalekých se neleká, D A v přístavu nás nikdo víc už nečeká. D F#mi A Tu lásku kterou lodník má, G Gmi D dávno jiný objímá, D7 život pro nás nic není G Gmi jenom samé loučení, D A D nevím proč bych teda tolik o něj stál D7 život pro nás nic není G Gmi jenom samé loučení, D A D nevím proč bych teda tolik o něj stál Ztracený a opuštěný v tmách potácí se koráb ve vlnách, bouře o něj tříští zlobu svou, za chvíli nám zmizí pod vodou, Námořník co v životě měl rád naposledy smí si zazpívat. R: