Moji Su Drugovi (Bajaga)

Moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu I ja sam selica pa ih po nekad sretnem u letu Da l` je to sudbina, il ko zna љta li je kad god se sretnemo, uvek se zalije uvek se zavrљi, s nekom od naљih pesama Moji su drugovi ћestoki momci velikog srca i kad se pije i kad se ljubi i kad se puca gore, od Alaske do Australije kad god se sretnemo, uvek se zalije uvek se zavrљi, s nekom od naљih pesama Ref: Da smo ћivi i zdravi joљ godina sto da je pesme i vina i da nas иuva Bog da su najbolje ћene uvek pored nas, jer ovaj ћivot je kratak i prozuri za иas Za moje drugove ja molim vetrove zu puna jedra puteve sigurne, a noci zvezdane i jutra vedra da l`je to sudbina il`ko zna љta li je kad god se sretnemo uvek se zalije uvek se zavrљi, s nekom od naљih pesama Ref.: Moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu i ja sam selica pa ih po nekad sretnem u letu da l`je to sudbina il`ko zna љta li je kad god se sretnemo uvek se zalije uvek se zavrљi, s nekom od naљih pesama Uvek se zavrљi s nekom od naљih pesama...