Bílé kanoe (Chicago Podkozí)

Gmi Cmi D7 Gmi Prolog: Noc nad osadou se sklání Cmi D7 Gmi vábí mě bez ustání F7 Bb D7 ku peřejím. Gmi Cmi D7 Gmi Sám hledím do dálky někam Cmi D7 Gmi toužím a stále čekám A7 D7 o tobě sním. G H7 1. Až uvidím tvé keňu bílé Emi G7 blíž po vlnách večerem plout C Cmi G H7 Emi setkání dvou už není nahodi-lé A7 D7 D+ přicházím zas tě obejmout. G H7 U peřejí nám řeka zpívá Emi G7 a oči tvé jsou hvězdy v tmách C Cmi G H7 Emi ten kdo se sám do nich dnes večer dí-vá A7 D# D7 G zítra je zří jen v teskných vzpomínkách. G7 REF.: Temná noc zvolna mizí, C H Bb A zas přijde šedý den A7 my zítra jsme si cizí D7 D+ já přece však jsem spokojen. 2. Opary mlh se zvolna ztratí odpluješ v dál já nevím kam ani nevím kdy se tvé keňu vrá-tí ku peřejím kde každou noc čekám.