Křídla (Interitus)

Nedívej se do mých očí, uvidíš mou temnou prázdnotu, měj strach z vlastních snů a mých dlouhých chvil.. Tiše prosím, nedívej se do mých očí.. Toužím zlámat křídla andělů, střepy naplním ústa svá v ložích ze zvadlých růží, zalknu se v slzách svých v modlitbách svých snů... Toužím zlámat křídla andělů, střepy naplním ústa svá v ložích ze zvadlých růží, zalknu se v slzách svých v modlitbách svých snů...