Rubín (Interitus)

Tam v zahradě, kde slyším zpívat mrtvé nymfy vidím oči Tvé zrcadlí se v temné vodě Tvá poslední růže v Tvých dlaních uvadá spatříš jméno mé v odlesku havraního letu Svou dlaní rozčeřím vlnky téhle vody spatřím temné stíny jak tančí v rohu zahrady a rubín tiše září, tak krvavě v očích Tvých jak modlitbu poslední vložím jej do záhybů…svého pláště Tak se démon tiše vplížil do stěn tohohle konventu v bezesných nocích vidím, jak rubín ve tmě září slyšíš můj hlas? Já ukážu Ti krajinu smrti snad slyším vítr sténat, v hlubinách v stínu skal ovládnu Tvou mysl, vím, že slyšíš můj hlas nevím, zda Bůh je jen stín, stín těch mých bezesných nocí nakloním váhy posledniho soudu, pro Tebe…..Miriam Tvůj hlas slyším v útrobách svých, vím, že je to hřích