Binance

Za duhou (Ostatní)

Ref: Sluncem spálení, deštěm zmáčení, deštěm zmáčení jdeme dál za duhou, nocí zmámení, ránem smíření, v očích máme dál duhové znamení. Jdem duhou zářící jako dálnicí je v ní pláč i smích z očí mých i tvých, posnídáme s ní, zmizí v zápětí, zmizí vzápětí, ty mi zůstáváš. Ref.: Jsem to stále já, křídla zmáčená, kdo sílu dá mi k létání, půjdu svítáním, slabá líbáním, a sílu dá mi déšť a ty. Ref.: