Vltavo, Vltavo, waltz (Hašler Karel)

G Ami 1. Pod skálou, na níž stál Vyšehrad, D7 G ku Praze valí se řeka, Ami já bych se zeptal jí tolikrát, D7 C G D7 co na mě ve světě čeká. G Ami Nikdy se ničeho nelekám, D7 G třeba jsem na světě rád, G7 C na břehu pod skanou poklekám, D7 Ami D7 D7/5+ budu se pokorně ptát. G D7 REF.: Vltavo, Vltavo voděnko hluboká, G pověz mi, co bude do dne a do roka, G#dim Ami pověz mi, co voda přinese, A#dim G D7 pověz mi, co voda odnese? G D7 Řekni mi, kolikrát země se otočí, G než český dragoun si zas na koně vyskočí, H7 Edim G kdy s nocí odejde ošklivý sen, D7 G kdy se zas rozbřeskne den. 2. Vltava mlčí, nic neříká, jen její vody se kalí od jihu k severu pospíchá kolem té vysoké skály. Široce rozvírá ramena Vltavy mohutný proud. Skála je tvrdá a kamenná, kdo by chtěl v světě s ní hnout? REF.: