Poslední banda Wild Bunch (Haway)

G C D7 1. Být honákem dobytka si jako malý přál, G jako kovboj v rodeu si skvěle počínal. C A7 Kovboj jménem Le Roy Parker byl rodea král, D7 G spolu s Mikem ukrad stádo, jak to bylo dál. G C D7 Winchestrovka rychle pálí, Mikův hřebec pad, G Parkera mustang mizí v dáli, na zem padá chlad. C A7 Mika život, tam u ranče, v lese zhasíná, D7 G Parker si vzal jeho jméno, tím vše začíná. G C D7 2. Na mávání lucernou vlak vždycky zastaví, G dynamit pak poštovní vůz snadno odstaví. C A7 Třicet tisíc dolarů, tak prý ztráta zní, D7 G že z mrtvejch vstal Jesse James, se krajem rozletí. G C D7 K bandě střelců z Wyomingu přidává se rád, G Unionu Pacifik už třikrát skásli vlak. C A7 Pinkerton si neví rady, jaký je v tom řád, D7 G že ty lumpy vlakový ještě nedopad. G C D7 3. Nejednal vždy v rukavičkách, když banky přepadal, G dbal však na to, aby při tom nikdo nezařval. C A7 Chtěl mít zlato, volný ruce, přitom čistý štít, D7 G s takovouhle představou dlouho chtěl tu žít. G C D7 Když ve státech paty pálí, zamíří na jih, G Pinkerton má jejich stopu, jak ohař má čich. C A7 V Argentině stopa končí, co víc ještě říct, D7 G skončil tady Butch Cassidy, taky Sundance Kid.