Carrousel (Cirque Du Soleil)

Greeski ladori gonza Ladova mishtigreets sia... Tomili vongela i na Noplei segela no ita Mercista vagita no mae Ka leeza pelileesh dior etai Magishki vonvea veelae Mepeshtae gochikor no za Meone vanor ishti Tegrets e panca Bakuchi debresko lunasae Greeskii ladori gonza Ladova mishtigreets sia Ladova mishtigreets sia