Kumbalawe (Cirque Du Soleil)

Kumbalawé mana Kumbalawé mana Urulimé Kumbalawé mana Kumbalawé mana Urulimé Teku mande m'bala Teku mande m'bala Teku mande Kumbalawé mana Kumba teku mande Kerunda kerunda n'zanye Kerunda kerunda m'bagire Kumbala wege Kumbala wege Azamanyki run dawe Kerunda kerunda n'zanye Kerunda kerunda m'bagire Kumbala wege Kumbala wege Azamanyki run dawe Kumbalawé mana Kumbalawé mana Urulimé Kumbalawé mana Kumbalawé mana Urulimé