Binance

Giv Fred Fremdeles (Eivor Pálsdóttir)

Giv Fred fremdeles i vort Land Velsignelse af Jord og Vand hver i sin Nering, Stand og Sted maa nyde sin Nødtørftighed Hver paa sin lovlig Vej ledsag til Land og Vand i denne Dag lad dine Engle følge dem i hvor de farer ud eller hjem Saa glemmer du og ikke mig i hvis jeg nu haver bede dig at fremme mon Nødtørft og Gavn thi gaar jeg ud i Jesu Navn